Thân khoan 13mm Dekton 120 N.m Chân pin Makita 18V M21-ID13120PLUS ( màu vàng)

Từ khóa tìm kiếm

  • Khoan pin Dekton 120 N.m
  • Khoan pin chân Makita 18V
  • Khoan pin chân Mkt 18V
  • Dekton vàng

Leave a Comment