Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B6

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng chung cho hầu hết các loại quạt sử dụng lốc B6, quạt công nghiệp cỡ nhỏ
Giới thiệu nhông quạt B6
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Cốt bạc quạt B4

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn vừa các loại lốc 15mm, 20mm
  • Có lỗ chặn-chốt chặn cánh
Giới thiệu cốt bạc quạt B4
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B5

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn cho nhiều loại quạt treo tường
Giới thiệu nhông quạt B5
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B4

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn cho nhiêud loại quạt đứng, quạt treo tường
Giới thiệu nhông quạt B4
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Khóa lồng quạt nhôm ren 31.5mm

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều loại quạt
Giới thiệu khóa lồng quạt nhôm ren 31.5mm
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Cánh quạt lưỡi liềm 3 cánh cốt khuyết 450mm

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn được nhiều loại quạt
Giới thiệu cánh quạt lưỡi liềm 3 cánh cốt khuyết 450mm