Chuyên mục
Máy soi chỉ pin

Thân máy soi chỉ BSA Chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Mkt 18V
  • Có tốc độ 6 số
  • Phụ tùng sài chung máy điện
Giới thiệu thân máy soi chỉ BSA Chân pin Makita 18v