Chuyên mục
Máy đầm cóc

Máy đầm cóc điện

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng điện 220V
Giới thiệu máy đầm cóc điện
Test máy đầm cóc điện
Chuyên mục
Máy đầm cóc

Máy đầm cóc MIKASA 5.5 Hp

Đặc điểm nổi bật

  • Chân MIKASA nghĩa địa đẹp như mới 90%
  • Đầu HONDA 5.5Hp
Giới thiệu máy đầm cóc MIKASA 5.5 Hp