Chuyên mục
Máy rung gạch

Máy rung gạch Longben chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
Giới thiệu máy rung gạch Longben chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy rung gạch

Máy rung gạch Caowang TP721

Đặc điểm nổi bật

  • Có tay phụ
  • 6 số rung
  • Có chốt giữ pin
  • Lực hít tối đa 120 Kg
Giới thiệu máy rung gạch Caowang TP721
Test thực tế máy rung gạch Caowang TP721
Giới thiệu máy rung gạch Caowang TP721 Clip hãng