Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Máy cưa xích pin Voto 8 inch Brushless 21V chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

 • Lam dài 8 inch
 • Động cơ Brushless
 • Chân pin Makita 18v
Giới thiệu máy cưa xích pin Voto 8 inch Brushless 21V chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích Dekton 8 Inch Brushless chân pin Makita 18V M21-CS08Bl

Đặc điểm nổi bật

 • Lam dài 8 inch
 • Động cơ Brushless nguyên khối
 • Chân pin Makita 18V
Giới thiệu cưa xích Dekton 8 Inch Brushless chân pin Makita 18V M21-CS08Bl
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích pin Lomvum 10 inch Brushless chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

 • Chân pin Makita 18V
 • Động cơ Brushless
Giới thiệu cưa xích pin Lomvum 10 inch Brushless chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích 6 inch Brushless nội đia trung quốc chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

 • Chân pin Makita 18V
 • Động cơ Brushless
 • Lam thép 6 inch
Giới thiệucưa xích 6 inch Brushless nội đia trung quốc chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

 • Chân pin Makita 18V
 • Lam thép dài 6 inch
Giới thiệu cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích pin 8 inch nội địa trung quốc chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

 • Mô tơ nguyên khối
 • Chân pin Makita 18V
Giới thiệu cưa xích pin 8 inch nội địa trung quốc chân pin Makita 18V