Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục 17mm Senka nhọn xoắn dài 600mm

Đặc điểm nổi bật

  • Mũi xoắn chống kẹt
  • Thép tốt, chống kẹt, chống hãy đầu nòng
Giới thiệu mũi đục 17mm Senka nhọn xoắn dài 600mm

Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục 14mm Senka bản lớn 40mm dài 250mm

Đặc điểm nổi bật

  • Chuẩn đuôi gài SDS plus
  • Bản xủi lớn 40mm, tốc độ xủi nhanh
Giới thiệu mũi đục 14mm Senka bản lớn 40mm dài 250mm
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục Senka 17mm dài 600mm

Đặc điểm nổi bật

  • Mũi xoắn chống kẹt
Giới thiệu mũi đục Senka 17mm dài 600mm
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục dẹp 17mm bản lớn 120mm thân dài 274mm

Đặc điểm nổi bật

  • Đuôi lục giác 17mm, gắn vừa nhiều loại máy
  • Bản lớn 120mm, tốc độ sủi tường X3
Giới thiệu mũi đục dẹp 17mm bản lớn 120mm thân dài 274mm
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục 14mm Senka bản 15mm dài 160mm

Giới thiệu mũi đục 14mm Senka bản 15mm dài 160mm
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục dẹp Senka 75mm dài 280mm

Giới thiệu mũi đục dẹp Senka 75mm dài 280mm