Mũi đục dẹp bản lớn 75mm Meifeng dài 250mm đuôi gài SDS Plus Meifeng MDBT 14D 75

Mũi đục dẹp bản lớn 75mm Meifeng dài 250mm đuôi gài SDS Plus Meifeng MDBT 14D 75

Leave a Comment