Máy siết bù long Toyama 21V chân pin Makita 18V T-330

Từ khóa tìm kiếm

  • Máy mở bù long Toyama
  • Máy bắn bù long Toyama
  • Toyama 330 N.m
  • Toyama T-330

Leave a Comment