Máy siết bù long pin 520 N.m 1/2 inch Dekton M21-IW520PLUSH

Từ khóa tìm kiếm

  • Máy mở bù long Dekton 520 N.m có móc treo
  • Máy siết bù long Dekton 520 N.m có móc treo
  • Dekton 520
  • Dekton xanh

Leave a Comment