Máy rửa xe pin Dekton 21V Brushless, chân pin Makita 18V ( màu xanh)

Máy rửa xe pin Dekton 21V Brushless, chân pin Makita 18V ( màu xanh)

Leave a Comment