Máy mở bù long Dekton 520 Nm compact chân pin Makita 18V M21-IW520NCP

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V phổ thông
  • Dòng compact
  • Máy có lực siết 520 Nm nhỏ nhất thị trường
Giới thiệu Máy mở bù long Dekton 520 Nm compact chân pin Makita 18V M21-IW520NCP

Leave a Comment