Dây nguồn 3m Yoshida có bát giữ dây, đầu dây có se chì sẵn

Leave a Comment