Tụ quạt 2uf bát sắt

Đặc điểm nổi bật

  • Tụ có bát sắt
  • Gắn vừa nhiều loại quạt
Giới thiệu tụ quạt 2uf bát sắt
Giới thiệu tụ quạt 2uf bát sắt

Leave a Comment