Thân (Body) máy mài pin Dekton 21V, chân pin Makita 18V M21-AG9600PRO (màu xanh)

Leave a Comment