Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Tụ quạt 2.5 UF

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều loại quạt
  • Mạnh hơn tụ theo máy
Giới thiệu tụ quạt 2.5 UF
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Tụ quạt 2.0 μF Senju

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn vừa các loại quạt
Giới thiệu tụ quạt 2.0 μF Senju