Chuyên mục
Máy cân bằng lazer

Máy cân bằng lazer 12 tia xanh T-boss

Đặc điểm nổi bật

  • Máy sài chung pin lazer 5 tia hàng phổ thông
  • 12 tia lazer xanh
  • Máy sử dụng được nhiều loại chân, có chân treo tường kèm theo
Giới thiệu máy cân bằng lazer 12 tia xanh T-boss