Chuyên mục
Rờ mót điều khiển từ xa

Rờ mót 100m

Chuyên mục
Rờ mót điều khiển từ xa

Rờ mót điều khiển từ xa 2.5 hp chịu tải 13 a kèm đầu mót 50 m

Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu mót

Có thể nâng cấp lên rờ mót 100m nếu cần