Chuyên mục
Phụ tùng máy pin

Pin đóng 5 cell Samsung 18650 25R 2.0A chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Pin Samsung 186050 25R
  • Bo có dòng xả 40A
  • Sử dụng được chân pin MKT 18V, dòng 2 chân lẫn 3 chân
Giới thiệu pin đóng 5 cell Samsung 18650 25R 2.0A chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Phụ tùng máy pin

Mô tơ 550 21V 12 răng

Đặc điểm nổi bật

  • Thay thế cho nhiều loại khoan pin
Giới thiệu mô tơ 550 21V 12 răng
Chuyên mục
Phụ tùng máy pin

Pin Hukan 15 Cell 21V

Đặc điểm nổi bật

  • Kiểu chân Makita 18V
  • Dụng lượng 21V 6A
Giới thiệu pin Hukan 15 Cell 21V