Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Rơ le bơm hơi ngang ren ngoài 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng cho nhiều loại bơm hơi
Giới thiệu rơ le bơm hơi ngang ren ngoài 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sắt 100%
  • Ren 13mm
Giới thiệu bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt răng 21mm

Đặc điểm nổi bật

  • Chả có gì để hư
Giới thiệu bô e sắt răng 21mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Rơ le đen ngang lỗ 13mm ren trong

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều loại bơm hơi
Giới thiệu rơ le đen ngang lỗ 13mm ren trong
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Rờ le đen FBANG 4 lỗ

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn được nhiều loại bơm hơi lỗ
  • 4 lỗ ren 13mm
Giới thiệu rờ le đen FBANG 4 lỗ