Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông đảo quạt treo tường

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn vừa nhiều loại quạt treo tường, quạt điện tử
Giới thiệu nhông đảo quạt treo tường
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B6

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng chung cho hầu hết các loại quạt sử dụng lốc B6, quạt công nghiệp cỡ nhỏ
Giới thiệu nhông quạt B6
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B5

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn cho nhiều loại quạt treo tường
Giới thiệu nhông quạt B5
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Nhông quạt B4

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn cho nhiêud loại quạt đứng, quạt treo tường
Giới thiệu nhông quạt B4