Chuyên mục
Máy cắt 5 lưỡi

Máy cắt 5 lưỡi Newbeat NBT-SC-125A

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Newbeat NBT-SC-125A
 • Nguồn vào: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 1800W
 • Tốc độ không tải: 8200 Vòng/phút
 • Đường kính lưỡi: 125mm
Giới thiệu máy cắt 5 lưỡi Newbeat NBT-SC-125A
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Newbeat 355mm 3200W NBT-CO-355B

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Newbeat NBT-CO-355B
 • Nguồn vào: 220-240V/56-60Hz
 • Công suất: 3200W
 • Tốc độ không tải: 3400 Vòng/phút
 • Đuòng kính lưỡi: 355mm
Giới thiệu máy cắt sắt Newbeat 355mm 3200W NBT-CO-355B
Chuyên mục
Máy mài tay

Máy mài chốt sắt NEWBEAT 100mm 900w NBT-AG-100E

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: NEWBEAT NBT-AG-100E
 • Nguồn vào: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 900W
 • Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút
 • Đường kính lưỡi: 100mm
Giới thiệu máy mài chốt sắt NEWBEAT 100mm 900w NBT-AG-100E
Test máy mài chốt sắt NEWBEAT 100mm 900w NBT-AG-100E