Chuyên mục
Lưỡi cắt bê tông

Lưỡi cắt tường ND 133mm cốt 22.23mm 142857

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: ND 142857
  • Đường kính: 133mm
  • Cốt: 22.23mm
Giới thiệu lưỡi cắt tường ND 133mm cốt 22.23mm 142857

.