Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục 14mm Senka bản 40mm dài 250mm chuẩn SDS Plus

Đặc điểm nổi bật

  • Chuẩn SDS Plus, gắn vừa nhiều loại máy
  • Bản đục lớn 40mm
Giới thiệu mũi đục 14mm Senka bản 40mm dài 250mm chuẩn SDS Plus
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục dẹp 17mm bản lớn 50mm dài 280mm Senka

Đặc điểm nổi bật

  • Thép cao c ấp
Giới thiệu mũi đục dẹp 17mm bản lớn 50mm dài 280mm Senka
Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục dẹp bản lớn 17mm Senka dài 280mm bản đục 30mm

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Bản đục lớn 30mm
  • Độ dài bản đục sâu 100mm
  • Mũi đục lâu mòn, độ sủi cao