Chuyên mục
Mũi đục

Mũi đục 14mm Senka bản 40mm dài 250mm chuẩn SDS Plus

Đặc điểm nổi bật

  • Chuẩn SDS Plus, gắn vừa nhiều loại máy
  • Bản đục lớn 40mm
Giới thiệu mũi đục 14mm Senka bản 40mm dài 250mm chuẩn SDS Plus