Chuyên mục
Phụ tùng máy pin

Mô tơ 550 21V 12 răng

Đặc điểm nổi bật

  • Thay thế cho nhiều loại khoan pin
Giới thiệu mô tơ 550 21V 12 răng