Chuyên mục
Máy cắt gỗ cầm tay

Thân cưa gỗ 110mm chân pin Makita 18V Brushless

Đặc điểm nổi bật

  • Máy sử dụng chân máy Makita 18V
  • Máy sử dụng lưỡi 110mm
  • Máy sử dụng Mô tơ Brushless
Giới thiệu thân cưa gỗ 110mm chân pin Makita 18V Brushless