Chuyên mục
Lưỡi cắt gỗ

Lưỡi cắt gỗ Makita 185mm 40 Răng cốt 20mm P-67957

Giới thiệu lưỡi cắt gỗ Makita 185mm 40 Răng cốt 20mm P-67957

Đặc điểm nổi bật

  • Chính hãng Makita
  • Đường kính 185mm
  • Cốt 20mm- không sử dụng long đền