Chuyên mục
Lưỡi cắt gỗ

Lưỡi cắt gỗ Senka 180mm 24 răng cốt 20mm

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Senka 180mm 24r cốt 20mm
  • Đường kính lưỡi: 180mm
  • Đường kính cốt: 20 mm
  • Độ dày bản thép: 1.7mm
  • Độ dày me: 2.5mm
Giới thiệu lưỡi cắt gỗ Senka 180mm 24 răng cốt 20mm