Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích pin Lomvum 10 inch Brushless chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Động cơ Brushless
Giới thiệu cưa xích pin Lomvum 10 inch Brushless chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Lam thép dài 6 inch
Giới thiệu cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V