Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Khóa cánh đồng 8mm

Đặc điểm nổi bật

  • Ren đồng 8mm
  • Gắn được gần như mọi loại quạt, từ cốt tròn dến cốt khuyết
Khóa cánh đồng 8mm