Chuyên mục
Phụ tùng nồi cơm

Rơ le nồi cơm, ấm nước KCV

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn vừa các loại nồi cơm, ấm nước, phích nước thông dụng
Giới thiệu rơ le nồi cơm, ấm nước