Chuyên mục
Đầu rửa xe

Đầu xịt JINGDE 1.0 hp

Sử dụng pittong 22mm

Cổ hút bằng đồng

Van inox loại tốt, tay gạt lớn

Núm chặn nhớt bằng đồng

Sử dụng chân bắt máy lớn, dày, độ tăng đưa cao

Giới thiệu đầu rửa xe jingde 1 hp