Chuyên mục
Inverter

Inverter 12V-200V-40W Phico

Đặc điểm nổi bật

  • Đổi điện từ 12V sang 220V
  • Công suất tối đa 40W
Giới thiệu inverter 12V-200V-40W Phico