Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Gông quạt gắn bạc thau

Đặc điểm nổi bật

  • Dưới 100K
  • Y như rin
Giới thiệu gông quạt gắn bạc thau
Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Gông quạt gắn bạc đạn

Đặc điểm nổi bật

  • Dưới 100K
  • Gắn vừa các loại quạt B3, B4, B5
Giới thiệu gông quạt gắn bạc đạn