Chuyên mục
Máy bơm nước

Máy bơm tăng áp Forerun 1.0 Hp TWP-158

Thông số kỹ thuật

 • Model: TWP-158
 • Q: 100 L/min
 • SUCT max: 8 m
 • H max: 30 m
 • Q max: 100 L/min
 • 1∼ Mot.
 • V: 220
 • Hz: 50
 • 2850 Min⁻¹
 • Kw: 0.75
 • Hp: 1.0
 • 5.0 A
 • 1100 Wmax
 • C: 20 uF
 • VL: 450 V
 • ICL: F
 • IP: X4

Chuyên mục
Máy bơm nước

Máy hút nước chân không Forerun 2.0 HP MKT2000

Thông số kỹ thuật

 • Model: MKT2000
 • Q: 50÷350 l/min
 • H: 19÷8 m
 • H max: 20 m
 • Q max: 400 l/min
 • 1∽Mot
 • V: 220-240∽
 • Hz: 50
 • 2900 min⁻¹
 • kW: 1.5
 • HP: 2.0
 • In: 11 A
 • 2100 Wmax
 • C: 40 uF
 • VL: 450 V
 • ICL: B
 • IP: 44