Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Đầu khoan 13mm sài chìa

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn được khoan điện lẫn khoan pin
Giới thiệu đầu khoan 13mm sài chìa
Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Đầu khoan tự động 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều loại máy khoan 13mm
Giới thiệu đầu khoan tự động 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Đầu khoan tự động 13mm chân nhôm

Đặc điểm nổi bật

  • Thay cho nhiều loại máy khoan 13mm
Giới thiệu đầu khoan tự động 13mm chân nhôm