Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích 6 inch Brushless nội đia trung quốc chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Động cơ Brushless
  • Lam thép 6 inch
Giới thiệucưa xích 6 inch Brushless nội đia trung quốc chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Lam thép dài 6 inch
Giới thiệu cưa xích Lonvum chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Thân cưa xích Brushless chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Mô tơ brushless
  • Chân pin Makita 18V
Giới thiệu thân cưa xích Brushless chân pin Makita 18V
Tháo thân cưa xích Brushless chân pin Makita 18V
Test máy cưa xích Brushless chân pin Makita 18V