Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Thân cưa gỗ mini 4 inch nội địa Trung Quốc chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Máy rẻ, dễ sửa chữa, thay thế
  • Chân pin Makita 18V phổ thông
Giới thiệu máy cưa gỗ mini 4 inch nội địa Trung Quốc chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cưa xích pin

Máy cưa gỗ mini Acz chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng chân pin Makita 18V
  • Dễ sửa
Giới thiệu máy cưa gỗ mini Acz chân pin Makita 18V
Test máy cưa gỗ mini Acz chân pin Makita 18V