Chuyên mục
Phụ tùng quạt

Cốt bạc quạt B4

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn vừa các loại lốc 15mm, 20mm
  • Có lỗ chặn-chốt chặn cánh
Giới thiệu cốt bạc quạt B4