Chuyên mục
Phụ tùng máy hàn

Cọc hàn 12mm bát thẳng

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
Giới thiệu cọc hàn 12mm bát thẳng
Chuyên mục
Phụ tùng máy hàn

Cọc hàn 9mm vuông

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều loại máy hàn
Giới thiệu cọc hàn 9mm vuông
Chuyên mục
Phụ tùng máy hàn

Cọc hàn 9mm tròn

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn nhiều hãng máy hàn
Giới thiệu cọc hàn 9mm tròn