Chuyên mục
Phụ tùng nồi cơm

Cầu chì 10A vỏ nhôm gắn nồi cơm điện

Đặc điểm nổi bật

  • Gắn cho nhiều loại nồi cơm
  • 250V, 10A, 185℃
Giới thiệu cầu chì 10A vỏ nhôm gắn nồi cơm điện
Chuyên mục
Phụ tùng nồi cơm

Cầu chì 10A vỏ sứ gắn nồi cơm điện

Đặc điểm nổi bật

  • Chuyên gắn các loại nồi cơm
  • 250V, 10A, 185℃
Giới thiệu cầu chì 10A vỏ sứ gắn nồi cơm điện