Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Dekton 2800W DK355

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Dekton DK355
 • Nguồn vào: 220-240V/50-60Hz
 • Công suất: 2800W
 • Tốc độ không tải: 3900 Vòng/phút
 • Đường kính lưỡi cắt: 355mm
Giới thiệu máy cắt sắt Dekton 2800W DK355
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Newbeat 355mm 3200W NBT-CO-355B

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Newbeat NBT-CO-355B
 • Nguồn vào: 220-240V/56-60Hz
 • Công suất: 3200W
 • Tốc độ không tải: 3400 Vòng/phút
 • Đuòng kính lưỡi: 355mm
Giới thiệu máy cắt sắt Newbeat 355mm 3200W NBT-CO-355B
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Makita 355mm 2000W M2401

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Makita M2401
 • Nguồn vào: 220V/50-60Hz
 • Dòng tải: 9.6A
 • Công suất: 2000W
 • Tốc độ không tải: 3800 Vòng/phút
Giới thiệu máy cắt sắt Makita 355mm 2000W M2401
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Kaizen 355mm 2300W KZ-9350

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Kaizen KZ-9350
 • Nguồn vào: 220V/50Hz
 • Công suất: 2300W
 • Tốc độ không tải: 3700 Vòng/phút
 • Đường kính lưỡi sử dụng: 355mm
 • Cốt lưỡi sử dụng: 25.4mm
 • Kích thước: 530x300x400mm
Giới thiệu máy cắt sắt Kaizen 355mm 2300W KZ-9350
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt Makita 355mm tay cầm ngang 2200w M2402

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Makita M2402
 • Nguồn vào: 220V/50-60Hz
 • Dòng tải tối đa: 10.5A
 • Tốc độ không tải: 3800 Vòng/phút
Giới thiệu máy cắt sắt Makita 355mm tay cầm ngang 2200w M2402
Chuyên mục
Máy cắt sắt

Máy cắt sắt dekton 355 mm chạy dây curoa 2800w DK358

Thông số kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: Dekton DK358
 • Điện vào: 220V/50Hz
 • Công suất: 2800W
 • Tốc độ không tải: 3900 Vòng/phút
 • Đường kính lưỡi: 355mm
Giới thiệu máy cắt sắt DEKTON 355 mm chạy dây curoa 2800w DK358