Chuyên mục
Phụ tùng máy rung gạch pin

Tay cầm máy rung gạch Caowang

Đặc điểm nổi bật

  • Phụ tùng chính hãng Caowang
  • Sài chung TP720, TP 721
Giới thiệu tay cầm máy rung gạch Caowang
Chuyên mục
Máy rung gạch

Máy rung gạch Caowang TP721

Đặc điểm nổi bật

  • Có tay phụ
  • 6 số rung
  • Có chốt giữ pin
  • Lực hít tối đa 120 Kg
Giới thiệu máy rung gạch Caowang TP721
Test thực tế máy rung gạch Caowang TP721
Giới thiệu máy rung gạch Caowang TP721 Clip hãng