Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Cần đánh hồ dầu đuôi ren 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Giá thành rẻ
  • Gắn được cả ren trong lân re ngoài 13mm
Giới thiệu cần đánh hồ dầu đuôi ren 13mm