Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Cần đánh bột 14mm thẳng đuôi SDS Plus

Đặc điểm nổi bật

  • Chuẩn SDS Plus
  • Gắn vừa các loại khoan đục 14mm
Giới thiệu cần đánh bột 14mm thẳng đuôi SDS Plus
Chuyên mục
Phụ tùng cầm tay

Cần đánh bột xoắn 14mm chuẩn SDS Plus

Đặc điểm nổi bật

  • Chuẩn SDS Plus
  • Gắn được tất cả loại máy khoan đục 14mm trên thị trường
Giới thiệu cần đánh bột xoắn 14mm chuẩn SDS Plus