Chuyên mục
Máy mài pin

Máy mài pin BSA 21V chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Động cơ Brushless
Giới thiệu máy mài pin BSA 21V chân pin Makita 18V
Chuyên mục
Máy cắt cỏ pin

Máy cắt cỏ pin 21V BSA chân pin Mkt 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Lưỡi cắt thông dụng, dễ thay thế
Giới thiệu máy cắt cỏ pin 21V BSA chân pin Mkt 18V
Chuyên mục
Máy soi chỉ pin

Thân máy soi chỉ BSA Chân pin Makita 18V

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Mkt 18V
  • Có tốc độ 6 số
  • Phụ tùng sài chung máy điện
Giới thiệu thân máy soi chỉ BSA Chân pin Makita 18v