Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt răng 17mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sắt 100%
Giới thiệu bô e sắt răng 17mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sắt 100%
  • Ren 13mm
Giới thiệu bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt răng 21mm

Đặc điểm nổi bật

  • Chả có gì để hư
Giới thiệu bô e sắt răng 21mm