Chuyên mục
Bàn bẻ sắt

Bàn bẻ sắt 16-25mm

Đặc điểm nổi bật

  • Có thể tháo rời làm 2 khúc, dễ di chuyển
  • Có lỗ châm nhớt, chống kẹt
  • Có 2 cần bẻ, hỗ trợ khi bẻ sắt lớn
  • Có tăng đưa cỡ sắt, góc bẻ vuông
Giới thiệu bàn bẻ sắt 16-25mm