Súng bắn đinh gỗ 3 phân bằng pin 21V FEG, chân pin Makita 18V EG-21CNA

Leave a Comment